مابانو

وبلاگ مابانو

هوای گرم و سنگ سازی کلیه ها

متخصصان تاکید کردند هرچه دمای هوا بالاتر رود احتمال تشکیل توده های کلسیم و سنگ کلیه افزایش می یابد

ادامه در هوای گرم و سنگ سازی کلیه ها

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393ساعت 21:19  توسط بانو ادمین  | 

خانه داری

خانه داری یک وظیفه نیست 

یک شغل است 
و همانند همه ی مشاغل دیگر نه تنها نباید مانع از حضور  فرد در اجتماع شود ، بلکه می بایست زمینه ساز و تقویت کننده نقش بارز فرد در یک جامعه سالم باشد.
و همانند همه ی مشاغل مهم و کلیدی دیگر باید موقعیت اجتماعی تعریف شده داشته باشد.
و همانند همه ی مشاغل دیگر باید استراحت و مرخصی و اضافه کار و بیمه و بازنشستگی داشته باشد.
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393ساعت 21:17  توسط بانو ادمین  |